HomeActueelNieuwsGladheidbestrijding

Gladheidbestrijding (15-11-2017)

Gladheid is lastig en inwoners willen dan ook graag dat de gemeente zo vaak mogelijk strooit op alle wegen, fiets- en voetpaden. De organisatie van gladheidbestrijding is onder andere een taak van de gemeente, maar het is niet mogelijk alle wegen en paden sneeuw- en ijsvrij te houden.

Preventief strooien

Om gladheid te voorkomen of te bestrijden heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld preventief gestrooid als er gladheid wordt verwacht. Dat gaat overigens alleen bij bevriezing van een nat wegdek of ijzelvorming omdat de voorwaarschuwing dan het meest betrouwbaar is. Het voorspellen van bijvoorbeeld sneeuwbuien is erg moeilijk omdat deze vaak plaatselijk zijn. Uitgangspunt bij gladheidbestrijding is dat -na binnenkomst van een melding- de hoofdroutes en fietspaden binnen 2,5 uur worden gestrooid.

Prioriteiten

Het is niet mogelijk om alle wegen, straten en paden bij -naderende- gladheid in één keer te behandelen. Belangen moeten worden afgewogen en er moeten prioriteiten worden gesteld.

De strooiwagens rijden volgens van tevoren vastgestelde routes. Deze zijn zo gepland dat met zo min mogelijk materiaal de gladheid zo effectief mogelijk kan worden bestreden. Er is een verdeling gemaakt in vier groepen:

  1. Openbaar vervoer. De busroutes worden zoveel mogelijk schoongehouden.
  2. Autoverkeer. In de eerste plaats wordt gestrooid op de zogenaamde hoofdverbindingsroutes. Dat zijn doorgaande wegen en ontsluitingswegen.
  3. Fietsers en bromfietsers. De doorgaande fietspaden worden zoveel mogelijk schoongehouden zodat met name scholieren veilig hun bestemming kunnen bereiken.
  4. Voetgangers. De gemeente strooit de stoepen en wandelpaden niet. Deze moeten door de bewoners zelf worden gestrooid.

Een overzicht van de routes kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bladel.nl.

Strooizoutemmers en -containers

De gemeente stelt zout beschikbaar voor openbare voorzieningen (kerken, steunpunten) en buurtpreventiewijken. Voor openbare voorzieningen kan een strooizoutemmer met een inhoud van 7,5 kg zout aangevraagd worden. Voor buurtpreventiewijken stelt de gemeente een container met zout beschikbaar om zo gezamenlijk de gladheid in de buurt te bestrijden. De doelgroep is wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd vullen van de emmer en container.

Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen

Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. Op stoepen en wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid. Het schoonhouden van stoepen is een eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar of bewoner. U wordt geacht de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf te bestrijden.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel