HomeActueelNieuwsGemeentelijke Belastingen 2018

Gemeentelijke Belastingen 2018 (13-12-2017)

In de raadsvergadering van 9 november 2017 zijn de belastingverordeningen voor 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Rioolheffing

Bij de besluitvorming rondom de vaststelling van de tarieven rioolheffing 2017 zijn er tijdens de commissie- en raadsvergadering vragen gesteld ten aanzien van het uitbreiden van de staffel voor niet-woningen en mogelijke negatieve effecten van het tariefstelsel voor één- of meerpersoonshuishoudens. Op basis van het waterverbruik van niet-woningen heeft er een nieuwe indeling plaatsgevonden en is het mogelijk de huidige staffeling verder uit te breiden. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de differentiatie van de één- en meerpersoonshuishoudens. Op basis van het bestand heeft een verdere uitsplitsing plaatsgevonden naar één, twee, drie, vier en vijf of meerpersoonshuishoudens en het waterverbruik van deze huishoudens. De tarieven voor 2018 zien er als volgt uit:

Huishoudens;

1-persoons huishouden

€ 84

2-persoons huishouden

€ 176

3-persoons huishouden

€ 252

4-persoons huishouden

€ 276

5 en meerpersoons huishouden

€ 360

Voor bedrijven;

0-50 m³

€ 84

51-150 m³

€ 176

151-300 m³

€ 400

301-500 m³

€ 700

501-800 m³

€ 1.150

801-1000 m³

€ 1.600

1001-1500 m³

€ 2.200

1501-2500 m³

€ 3.700

2501-5000 m³

€ 6.500

5001-7500 m³

€ 12.000

7501-15000 m³

€ 25.000

15001-30000 m³

>30001 m3

€ 69.000

Afvalstoffenheffing

Vastrecht 2018;

Het tarief vastrecht 2018 stijgt licht van € 7,71 naar € 7,84 per maand.

Variabele tarieven;

De variabele tarieven 2018 voor het aanbieden van containers en afvalzakken blijven ongewijzigd ten opzichte van 2017.

OZB

Jaarlijks worden - op grond van de Wet waardering onroerende zaken - alle onroerende zaken gewaardeerd. De maatstaf voor de aanslagen OZB voor het belastingjaar 2018 is de waarde in het economisch verkeer op peildatum 1 januari 2017. De Wet WOZ schrijft namelijk voor dat de gemeente een waarde vaststelt zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. Hiermee volgt de WOZ-waarde jaarlijks de marktontwikkelingen. Wij hebben, op basis van informatie die de Waarderingskamer (wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ) heeft verzameld, rekening gehouden met een gemiddelde waardeontwikkeling van 3,0% voor woningen. Voor de niet-woningen is de gemiddelde marktontwikkeling 1,0%.

Onderstaand zijn de tarieven 2017 afgezet tegen de nieuwe tarieven voor 2018.

Tarief 2017 Tarief 2018
Eigenaren woningen 0,0973% 0,0952%
Eigenaren niet-woningen 0,1590% 0,1587%
Gebruikers niet-woningen 0,1428% 0,1425%

Kies voor het gemak van automatische incasso

U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. De aanvraag voor automatische incasso geldt voor de eerstvolgende aanslag die u van de gemeente ontvangt.

U kunt automatische incasso aanvragen met digid via de site van de gemeente Bladel. A|s u geen digid heeft, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel via 0497-361636. U krijgt dan een machtigingskaart thuis gestuurd.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel