HomeActueelNieuwsEerste herziening bestemmingsplan buitengebied Bladel vastgesteld

Eerste herziening bestemmingsplan buitengebied Bladel vastgesteld

De gemeenteraad van Bladel heeft op 6 juli 2017 het bestemmingsplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 gewijzigd vastgesteld. Deze is onder andere gebaseerd op de op 11 mei 2017 vastgestelde Omgevingsvisie 1.0. Naast enkele wijzigingen op perceelsniveau is artikel 4.5.4 geschrapt. Artikel 4.5.4 betreft een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid (ontheffing) voor het houden van meer dieren of andere diersoorten.

De komende periode wordt de Omgevingsvisie 1.0 verder uitgewerkt. Het gaat om de vertaling naar, en uitbreiding met ruimtelijk relevante argumenten van het volksgezondheidaspect. Met een goed woon- en leefklimaat wordt in ieder geval bedoeld dat er geen sprake is van overbelasting op het gebied van emissies. Dat betekent een leefomgeving waarin de luchtkwaliteit (fijnstof, endotoxinen, ammoniak, zoƶnosen, roet en stikstofdioxide), waterkwaliteit en geluid- en geurbelasting voldoen aan de advieswaarden van Gezondheidsraad, RIVM en GGD. Deze doelstellingen moeten vergeleken worden met de huidige situatie. Aan de hand daarvan wordt een belangenafweging en risicoanalyse (eventueel voor een deel van het grondgebied) gemaakt. Dit is niet eenvoudig en moet de komende tijd zorgvuldig uitgewerkt worden.

Bestemmingsplanprocedure

Omdat artikel 4.5.4. is geschrapt moet voor een wijziging/uitbreiding van een veehouderij een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden. Hierin is de gemeenteraad het bevoegd gezag. De raad wordt bij elk besluit betrokken.

Het raadsbesluit en alle achtergrondinformatie over dit onderwerp zijn te raadplegen in de agenda van de raad d.d. 6 juli 2017, agendapunt 8. Zoals bij ieder ander ruimtelijk plan het geval is, kan tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingplan buitengebied Bladel 2014, eerste herziening 2016 beroep worden ingesteld. De officiĆ«le bekendmaking en nadere informatie over het instellen van beroep volgt later. Dit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, het gemeenteblad en de Kempenaer.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel