HomeActueelNieuwsBijdrage kosten schoolgaande kinderen

Bijdrage kosten schoolgaande kinderen

Logo ISD de Kempen; Intergemeentelijke Sociale Dienst Kempengemeenten

Ieder kind moet kunnen meedoen op school of in de maatschappij. Mogelijk kunt u bij uw gemeente hulp krijgen als u weinig geld heeft.

U kunt voor de kosten van schoolgaande kinderen van 4 tot en met 18 jaar een bijdrage krijgen. Een van de voorwaarden is dat uw kind volledig dagonderwijs volgt op de basisschool of het voortgezet onderwijs. De bijdrage geldt voor de schoolkosten, kosten van participatie van uw kind of een computer.

Bij de schoolkosten gaat het om de kosten waarvoor u geen tegemoetkoming van de Dienst Uitvoering Onderwijs kunt krijgen, zoals een boekentas, de ouderbijdrage, kosten van uitstapjes met school, regen- of gymnastiekkleding.

De participatieregeling is er voor kosten voor deelname aan bijvoorbeeld sportverenigingen, zwemles, ontspanningsverenigingen, muziekles of een identiteitsbewijs.

Ook een computer is vaak nodig in een gezin met schoolgaande kinderen.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  • Schoolkostenregeling:  € 200,00 per kind per schooljaar.
  • Participatieregeling: € 350,00 per kind per schooljaar.
  • Computerregeling: € 600,00 per gezin per 5 jaar.

Er worden bewijsstukken van kosten gevraagd.

Wanneer komt u in aanmerking?

De regelingen zijn bedoeld voor ouders met een laag inkomen en weinig vermogen. Onder een laag inkomen wordt verstaan een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. Het vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaald maximum komt. Onder vermogen wordt verstaan het bedrag op uw bank- of girorekeningen, spaargeld, een auto, een eigen woning of andere goederen van waarde.

De inkomensgrens is momenteel voor gehuwden/ samenwonenden met alleen minderjarige kinderen € 1.600,54 en voor alleenstaande ouders € 1.120,38 netto per maand. De vermogensgrens is € 11.880,00 en daarnaast € 50.100,00 voor het vermogen dat in een eigen woning zit.

Zijn uw inkomen en vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan kunt u de volledige tegemoetkoming krijgen. Is uw inkomen hoger, dan kunt u een deel van de kosten zelf betalen. Dit is 35% van het meerdere aan inkomen binnen een jaar. Dus ook als uw inkomen boven het minimum ligt, kunt u mogelijk nog een (gedeeltelijke) tegemoetkoming krijgen.

Aanvraag eenmalig per schooljaar

Voor de schoolkosten- en participatieregeling geldt dat de tegemoetkoming één keer per schooljaar kan worden verstrekt. Het schooljaar loopt van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017.

Let u er op dat ouders waarvan de gegevens bekend zijn, in 2016 al automatisch een aanvraagformulier toegestuurd hebben gekregen. In dat geval heeft het geen zin nogmaals aan te vragen.

Hoe vraagt u het aan?

Wilt u meer informatie over de regelingen of wilt u een aanvraag indienen? Neemt u dan contact op met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen, die deze regelingen uitvoert. U kunt bellen op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur naar 0497- 36 17 30 of 0800-55 30 123 (gratis) of uw vraag en contactgegevens plaatsen op isd@isddekempen.nl.  

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel