HomeActueelNieuwsBeloning voor jongeren die een carnavalswagen bouwen

Beloning voor jongeren die een carnavalswagen bouwen (03-01-2018)

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die jongeren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn.

Een aantal maanden per jaar zijn ze fanatiek bezig om een mooie en originele wagen te bouwen. Tijdens de lokale optochten zijn dan ook prachtige creaties te bewonderen. In een goede onderlinge verstandhouding gaan de groepen een sportieve strijd aan met collega-wagenbouwers. In eerste plaats is het samen bouwen aan een carnavalswagen leuk en gezellig. Daarnaast leren de jongeren om samen te werken. Ze hebben een gezamenlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft. 

Een beloning ter stimulering

Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, is een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,00 beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel (max. € 500,- per groep) die voldoen aan de volgende criteria:

  • Minimaal 75% van het aantal bouwende jongeren tussen de 12 en 18 jaar (met een minimum van 10 jongeren) moet in de gemeente Bladel wonen.
  • De carnavalswagen moet minimaal de afmetingen van een grote personenauto hebben.
  • Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden.

De aanvraag (voorzien van NAW-gegevens) moet worden ingediend vóór 3 februari 2018. Bij de aanvraag voegt u een opgave van het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen meewerken. De aanvraag stuurt u naar de afdeling Ontwikkeling t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar info@bladel.nl).

U zult vervolgens een ontvangstbevestiging ontvangen met daarin de mededeling of u wel of niet recht heeft op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvangt u vervolgens na ontvangst van een bewijs van deelname (foto) aan één van de lokale optochten in de gemeente Bladel. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling (tel. 361636).

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel