HomeActueelNieuwsBekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant

Bekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant (09-10-2017)

Dit item is verlopen op 23-11-2017.

Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Op de geluidsbelastingkaart staat de geluidsbelasting van de (spoor)wegen alsook de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) en bewoners, die aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld.

In de provinciale geluidsbelastingkaart met tabellen wordt de invloed van provinciale wegen met meer dan 3 miljoen motorvoertuigen per jaar alsook van spoorwegen met meer dan 30.000 treinpassages per jaar en niet zijnde hoofdspoorwegen, aangegeven. De provinciale geluidsbelastingkaart 2017 met bijbehorende tabellen is op 25 juli 2017 door de provincie vastgesteld.

De provinciale geluidsbelastingkaart met tabellen vormt de basis voor het door de provincie op te stellen Actieplan Geluid, dat medio 2018 moet worden vastgesteld. Hierin geeft de provincie aan welke acties – zoals wegreconstructies en maatregelen in de overdrachtssfeer (zoals geluidsschermen) - zij wilt nemen om de geluidsbelasting te beheersen. De gemeente gebruikt deze provinciale geluidsbelastingkaart met tabellen ook om geluidsniveaus bij geluidsgevoelige objecten langs provinciale (spoor)wegen te bepalen en middels bron-, overdracht- en/of (bijvoorbeeld in een bouwvergunning op te nemen) gevelmaatregelen geluidsoverlast te beheersen.

Iedereen kan de provinciale geluidsbelastingkaart met tabellen online raadplegen op de website brabant.nl.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel