HomeActueelNieuwsAanleg laatste deel van de randweg Bladel

Aanleg laatste deel van de randweg Bladel (10-10-2017)

Kaartje van de Randweg in Bladel.

De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg Randweg West zijn begonnen. De eerste fase van de Randweg, namelijk de Gozelinusbocht (vanaf Isegrim) wordt in december afgerond. De aanwonenden kunnen dan weer gebruik maken van de rijbaan. De tweede fase betreft de Postelweg en zal eind november gereed zijn. In de derde fase zal het tussenliggende gedeelte worden aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2018 afgerond zijn.

Aan de Gozelinusbocht (fase 1) wordt al volop gewerkt aan de aanleg van het infiltratieriool. De wadi’s waar het regenwater in wordt opgevangen zijn al aangelegd/verruimd en vangen nu het bemalingswater op. Als de puinfundering is aangebracht wordt er een machinaal gestorte betonband aangebracht. Zodra de goot is aangelegd wordt gestart met de aanleg van het asfalt, zodat de rijbaan weer opengesteld kan worden voor het verkeer.

Gelijktijdig zijn er werkzaamheden aan de Postelweg (fase 2). Het profiel van de rijbaan wordt aangepast en er wordt een getrokken betonband aangebracht. De aansluiting vanaf tankstation de BP naar de Provincialeweg (N284), inclusief de kruising met het Rond Deel/Raamloop, wordt in de herfstvakantie aangepakt. Hier is bewust voor gekozen omdat in die periode de scholen zijn gesloten en er dan minder fietsverkeer van en naar Reusel plaatsvindt. Tijdens deze fase zal het verkeer niet via deze weg Bladel in en/of uit kunnen. Er wordt gezorgd voor een duidelijke afzetting en omleiding.

In de winter is het ontbrekende deel tussen de Gozelinusbocht en de Postelweg aan de beurt (fase 3). In deze fase worden de watergangen, bermen, fietspaden, voetpaden en de rijbaan aangelegd.

Ten slotte wordt in het voorjaar van 2018 op de gehele Randweg West de asfaltdeklaag en de definitieve markering aangebracht.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel