HomeActueelNieuws

Nieuws

Hier vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van de gemeente Bladel. Oude berichten zijn nog te raadplegen via het nieuwsarchief.

 • Onderhoud bermsloten in 2017

  (18-10-2017)

  Voor alle sloten langs de openbare wegen, de zogenoemde bermsloten, geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar (de aangelande). Een deel van die sloten zijn schouwsloten.

  Lees meer
 • Inwonerspanel gemeente Bladel; doet u mee?

  (18-10-2017)

  De gemeente Bladel streeft ernaar een gemeente te zijn met een fijn woon- en leefklimaat. Daarom hoort de gemeente graag wat u belangrijk vindt in uw omgeving. U ontvangt binnenkort een brief waarin u gevraagd wordt lid te worden van het Inwonerspanel Bladel.

  Lees meer
 • Onderzoek naar (sociale) weerbaarheid jeugd in de Kempen

  (18-10-2017)

  Hoe weerbaar is de jeugd in de Kempen? In welke mate kunnen jongeren voor zichzelf opkomen en weten ze wat ze wel en niet willen? Om dat te achterhalen komt er een onderzoek naar sociale weerbaarheid onder jongeren in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De-Mierden. Het onderzoek is ook bedoeld om te achterhalen hoe scholen en andere organisaties helpen om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak.

  Lees meer
 • Zoekt u een elektrische laadpaal?

  (18-10-2017)

  U wilt een elektrisch voertuig aanschaffen, of heeft deze al, maar kunt deze nog niet overal opladen. Daar willen we dan graag verandering in brengen. Sinds vorig jaar kunt u heel gemakkelijk een openbare laadpaal aanvragen die in uw buurt geplaatst wordt. Deze paal is dan door iedereen, waaronder uzelf, te gebruiken.

  Lees meer
 • Enquête vrijwilligersorganisaties gemeente Bladel; Vul in, en draag bij aan een nog passender vrijwilligersbeleid

  (18-10-2017)

  In de gemeente Bladel hechten wij veel waarde aan een breed gedragen vrijwilligersbeleid. Om de vier jaar evalueren wij het huidige vrijwilligersbeleid en op basis van deze evaluatie wordt er een nieuw vierjarig beleidsplan geschreven. Hierin komen verschillende thema’s terug zoals trends en ontwikkelingen, doelstellingen en toekomstige activiteiten.

  Lees meer
 • Toneeluitvoering met thema dementie en mantelzorg

  (18-10-2017)

  In de week van de mantelzorg wordt het toneelstuk ‘het gebroken licht van troost’ uitgevoerd, zowel in de gemeente Bladel (8 november) als in de gemeente Eersel (16 november).

  Lees meer
 • Rioolwerkzaamheden Casterseweg in Hoogeloon

  (18-10-2017)

  In verband met rioleringswerkzaamheden is de Casterseweg in Hoogeloon plaatselijk afgesloten. Reyrink Aannemersbedrijf BV is belast met de uitvoering en de omleiding wordt met verkeersborden aangegeven.

  Lees meer
 • Project Klimaatbestendige Bedrijventerreinen gestart

  (17-10-2017)

  Het klimaat verandert en daardoor neemt het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress steeds verder toe. Gemeente Bladel, Waterschap De Dommel en Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) zijn samen een project gestart om de klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen, in het bijzonder de Sleutel, te verbeteren. Het project wordt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

  Lees meer
 • Afsluiting Postelweg - kruising N284

  (12-10-2017)

  Zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2017 worden er werkzaamheden aan de rijbaan van de Postelweg - Kruising N284 uitgevoerd.

  Lees meer
 • Verbetermaatregelen Industrieterrein De Sleutel

  (12-10-2017)

  In verband met rioleringswerkzaamheden is de Handelsweg in Bladel plaatselijk afgesloten. De fa. van der Zanden is belast met de uitvoering en de omleiding wordt met verkeersborden aangegeven.

  Lees meer
 • De Praktijkwinkel is feestelijk geopend

  (11-10-2017)

  Op maandagavond 2 oktober is de Praktijkwinkel in de Gindrapassage van Bladel officieel geopend door wethouder van Dalen. Mensen die moeite hebben om aan het werk te komen kunnen in de winkel, onder begeleiding van een vrijwilliger, werkervaring op doen en hun talenten verder ontwikkelen. Er worden goede, tweedehands spullen verkocht die in het Praktijkhuis door de deelnemers zijn gerepareerd, opgeknapt of mooier gemaakt.

  Lees meer
 • Realisatie taakstelling huisvesting vergunninghouders

  (11-10-2017)

  Elk half jaar stelt de rijksoverheid vast hoeveel asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsstatus elke gemeente moet huisvesten. Twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) controleert de provincie aan de hand van de cijfers van COA of de gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Dit is vastgelegd in het provinciale Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht.

  Lees meer
 • Voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen over preventie

  (11-10-2017)

  Veel ouderen denken dat een woningbrand, inbraak of pinpasfraude hen niet overkomt. Toch gebeurt het helaas steeds vaker. Gelukkig kunt u zelf preventief veel doen. Bewustwording is hierbij van belang. De gemeente besteedt daarom veel zorg aan preventiemaatregelen. Samen met politie, brandweer en de Rabobank organiseert Buurtpreventie Gemeente Bladel op dinsdag 7 november van 14.00 tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen uit de gemeente Bladel in het Auditorium van de Rabobank in Bladel.

  Lees meer
 • Aanleg laatste deel van de randweg Bladel

  (10-10-2017)

  De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg Randweg West zijn begonnen. De eerste fase van de Randweg, namelijk de Gozelinusbocht (vanaf Isegrim) wordt in december afgerond. De aanwonenden kunnen dan weer gebruik maken van de rijbaan. De tweede fase betreft de Postelweg en zal eind november gereed zijn. In de derde fase zal het tussenliggende gedeelte worden aangelegd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in mei 2018 afgerond zijn.

  Lees meer
 • Bekendmaking provinciale geluidsbelastingkaart provincie Noord-Brabant

  (09-10-2017)

  Een geluidsbelastingkaart bestaat uit tabellen en een geografische kaart. Op de geluidsbelastingkaart staat de geluidsbelasting van de (spoor)wegen alsook de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen, scholen en ziekenhuizen) en bewoners, die aan bepaalde geluidswaarden worden blootgesteld.

  Lees meer
 • Conceptbegroting 2018 in woord en beeld

  (05-10-2017)

  Elk jaar stelt de gemeente Bladel een begroting op. De gemeentelijke begroting is een belangrijk document. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar en er staat in wat we gaan doen met onder meer uw belastinggeld. Er staat ook bij wat de plannen kosten en hoe ze betaald worden.

  Lees meer
 • Expositie Els van Gorp in gemeentehuis Bladel

  (04-10-2017)

  Tot en met 18 december is in het gemeentehuis het werk te zien van Els van Gorp uit Bladel. Els is al vanaf haar jeugd erg creatief. Ze tekent, ontwerpt en maakt kinderkleding en doet graag aan bloemschikken en beeldhouwen. “Wat de ogen zien, willen de handen creëren”, aldus Els.

  Lees meer
 • Nationale Duurzame Huizen Route

  (04-10-2017)

  De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam bouwen en wonen. Op zaterdag 4 en 11 november 2017 zijn de opendeurdagen.

  Lees meer
 • Verstrekking jodiumtabletten

  (04-10-2017)

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstuurt tussen 10 en 25 oktober jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland ten behoeve van ca 3,2 miljoen mensen.

  Lees meer
 • Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gemeente Bladel

  (27-09-2017)

  De overheid heeft bepaald dat uiterlijk 1 januari 2018 peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in heel Nederland geharmoniseerd moeten zijn. Het doel van deze harmonisatie is de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen en zodanig te zorgen voor een sterkere pedagogische kwaliteit, één kwaliteitskader en één financieringsstructuur. Sinds 1 maart jl. is Nummereen Kinderopvang al aanbieder van het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk) binnen de gemeente Bladel.

  Lees meer
 • Wandeling Nacht van de Nacht, Halloween editie

  (27-09-2017)

  Op zaterdag 28 oktober wordt weer een avondwandeling georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. De wandeling start om 19.00 uur op de parkeerplaats van de Pals in Hapert, net vóór het viaduct, en duurt ongeveer twee uur.

  Lees meer
 • Aanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing 2017

  (27-09-2017)

  Met dagtekening 30 september 2017 ontvangt u van de aanslag afvalstoffen- en rioolheffing 2017 over de periode mei  t/m augustus 2017.

  Lees meer
 • Gemeente plaatst weer bladbakken

  (27-09-2017)

  In de week van 2 oktober plaatst de gemeente op verschillende locaties in de bebouwde kom van alle kernen weer bladbakken. De bladbakken dienen als extra service waarin bewoners het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen deponeren.

  Lees meer
 • Herinrichting Markt en Burg. Van Houdtplein

  (25-09-2017)

  Heijmans Infra is in opdracht van de gemeente Bladel bezig met herinrichting van de Markt en het Burg. Van Houdtplein.

  Lees meer
 • Raad geeft opdracht tot onderzoek haalbaarheid federatie

  (22-09-2017)

  De gemeenteraad van Bladel besloot in de raadsvergadering van 21 september 2017 in ruime meerderheid om te laten onderzoeken of de nieuwe bestuursvorm van een federatie van Kempengemeenten te realiseren is.

  Lees meer
 • Aankondiging opnamen CycloMedia

  (20-09-2017)

  Van eind september tot en met begin november worden er in de gemeente Bladel foto’s gemaakt door CycloMedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360o panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

  Lees meer
 • Ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2018

  (20-09-2017)

  Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend dat het ontwerp jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg is vastgesteld. Dit ontwerp bevat de voornemens voor de subsidiëring van activiteiten op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg in 2018.

  Lees meer
 • Subsidie voor waardering vrijwilligers

  (30-08-2017)

  De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.

  Lees meer
 • Overzicht gepubliceerde (ontwerp)besluiten die openstaan voor zienswijze, bezwaar, beroep

  (23-08-2017)

  Wekelijks maken wij diverse besluiten van het gemeentebestuur bekend, waarbij wordt aangegeven of een zienswijze / bezwaar / beroep mogelijk is en gedurende welke termijn.

  Lees meer
Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel