Op 16 maart 2022 zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Wilt u zich verkiesbaar stellen en zo meebeslissen over wat er in de gemeente Bladel gebeurt? Dan moet u uw partij opgeven. Dit geldt voor zowel nieuwe partijen als voor partijen die momenteel al in de raad zitten en opnieuw mee willen doen. 

Meedoen?

Heeft u niet meegedaan met de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Dan moet u uw politieke vereniging eerst registreren bij het centraal stembureau van de gemeente. Een verzoek tot registratie kunt u indienen tot en met 20 december 2021. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt; deze wordt teruggestort na inlevering van een geldige kandidatenlijst.

Vervolgens heeft u tot en met 31 januari 2022 om de kandidaten van uw partij door te geven. Dit moeten alle partijen doen – ook als u al meegedaan hebt tijdens de vorige verkiezingen. Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overlegd. Ook verwachten we dat alle deelnemers een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen voorleggen. Partijen die nieuw zijn of die tijdens de vorige verkiezingen geen zetel behaald hebben, moeten bij de kandidaatstelling een waarborg van € 225,- betalen. Deze krijgt u terug als 75% of meer van de kiesdeler wordt gehaald.

Bij zowel de registratie van de partij als bij de kandidaatstelling moet u enkele documenten voor kunnen leggen. Het kost tijd om deze documenten samen te stellen en te verzamelen. Het is dus belangrijk dat u op tijd begint!

Verkozen! En nu?

Gemeenteraadslid zijn is een mooie, maar ook zware taak die niet onderschat moet worden. Per week bent u er gemiddeld 20 uur mee bezig. Ook wordt er van u verwacht dat u op bepaalde avonden aanwezig bent, bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Dit is iets waar u rekening mee moet houden voordat u zich aanmeldt als kandidaat.

Meer informatie

Heeft u of uw politieke groepering interesse? Of wilt u eerst meer weten over wat er van u verwacht zou worden als raadslid? Dan kunt u contact opnemen met de griffie Jelle van der Wiel via griffie@bladel.nl of via 0497-361 636. Hij kan u meer informatie geven.