Op 7 juni tekenden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen met 18 andere partijen het Kempisch Preventieakkoord. Met het ondertekenen geven deze partijen aan zich gezamenlijk in te spannen om de gezondheid in de Kempengemeenten te bevorderen.

Lekker in je vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn. We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin samen op te trekken kunnen we dit gemakkelijker en leuker maken voor elkaar. Zeker als we hierbij een steuntje in de rug krijgen vanuit onze directe omgeving. Het Kempisch Preventieakkoord bevat 30 afspraken tussen partijen op het gebied van preventie, gezondheidszorg, cultuur en participatie. De afspraken zijn tot stand gekomen tijdens gesprekken en bijeenkomsten die in de afgelopen maanden zijn georganiseerd vanuit de Kempengemeenten. Het betreft afspraken over onder meer het delen van kennis en informatie, het aanbieden van trainingen en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten rond het thema gezondheid. Ook in de komende jaren is er nog ruimte voor nieuwe ideeën en afspraken.

Met het Kempisch Preventieakkoord  willen de gemeenten de samenhang vergroten tussen de bestaande inzet op preventie vanuit de projecten #Kempenbranie, Kansrijke Start, Eén tegen eenzaamheid en het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Het Kempisch Preventieakkoord bouwt voort op het Nationaal Preventieakkoord uit 2018. Vanuit het Rijk wordt er in de periode 2021 tot en met 2023 een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de in het akkoord gemaakte afspraken indien nodig een extra impuls te geven.

De partijen die het akkoord hebben ondertekend zijn (in alfabetische volgorde):

 • Be Fit Center Bergeijk
 • Bibliotheek De Kempen
 • Coöperatieve vereniging huisartsen PoZoB
 • Centrum Jeugd en Gezin / CJG+ de Kempen
 • De Vitaliteitspraktijk
 • Dorpsraad Wintelre, gemeente Eersel
 • FeelGoodClub BoukeSport
 • Foodescapebox
 • GGD Brabant-Zuidoost
 • Leefstijlcoach Recy
 • Leef Gezond Coaching
 • Maatschappelijke Dienstverlening Kempengemeenten ( incl. CJG+ de Kempen)
 • Novadic-Kentron
 • Nummeréén Kinderopvang
 • Verloskunde Bergeijk
 • Verloskundigenpraktijk In de Kempen
 • Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden/Bergeijk
 • Watdeboerwelkent
 • Zuidelijk Toneel

Ook in de komende jaren is het nog mogelijk om aan te sluiten bij het Kempisch Preventieakkoord. Neem hiervoor contact op via kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl.